فروشگاه سایت

کتاب های موجود:

1. کتاب راهنمای سریع و کاربردی محاسبات دارویی برای پرستاران

تالیف و ترجمه: محمدرضا سلطانی زرندی – عطیه جعفرزاده ؛ انتشارات بشری تهران: شابک:978-964-399-512-6‬

دریافت نرم افزار اندروید کتاب راهنمای سریع محاسبات دارویی برای پرستاران از “بازار”

خواهشمند است قبل از سفارش کتاب راهنمای سریع و کاربردی محاسبات دارویی برای پرستاران، موارد زیر را مد نظر قرار دهید:

 1. میزان کل سفارش حداقل پنج جلد می باشد.
 2. قیمت هر جلد کتاب ده هزار تومان است.
 3. قیمت ارسال کتاب ها، پنجاه هزار تومان به ازاء کل هر سفارش می باشد.
 4. تمام گزینه های سفارش و پرداخت را تکمیل کنید (نام و نام خانوادگی، شماره تماس و …)
 5. در قسمت توضیحات سفارش و پرداخت حتما نام کتاب درخواستی، میزان سفارش و آدرس دقیق را قید نمایید

سفارش و پرداخت آنلاین

کتاب راهنمای سریع و کاربردی محاسبات دارویی برای پرستاران


2. کتاب اصول و مبانی واژه شناسی پزشکی

تالیف و ترجمه: محمدرضا سلطانی زرندی ؛ انتشارات بشری تهران؛ شابک:978-964-399-363-4

دریافت نرم افزار اندروید کتاب اصول و مبانی واژه شناسی پزشکی از “بازار”

خواهشمند است قبل از سفارش کتاب اصول و مبانی واژه شناسی پزشکی، موارد زیر را مد نظر قرار دهید:

 1. میزان کل سفارش حداقل پنج جلد می باشد.
 2. قیمت هر جلد کتاب سیزده هزار تومان است.
 3. قیمت ارسال کتاب ها، پنجاه هزار تومان به ازاء کل هر سفارش می باشد.
 4. تمام گزینه های سفارش و پرداخت را تکمیل کنید (نام و نام خانوادگی، شماره تماس و …)
 5. در قسمت توضیحات سفارش و پرداخت حتما نام کتاب درخواستی، میزان سفارش و آدرس دقیق را قید نمایید

سفارش و پرداخت آنلاین

کتاب اصول و مبانی واژه شناسی پزشکی


2. کتاب مرجع کاربردی محاسبات دارویی و بالینی

تالیف و ترجمه: محمدرضا سلطانی زرندی ؛ انتشارات بشری تهران؛ شابک: ‏‫‭978-964-399-691-8

خواهشمند است قبل از سفارش کتاب مرجع کاربردی محاسبات دارویی و بالینی، موارد زیر را مد نظر قرار دهید:

 1. میزان کل سفارش حداقل پنج جلد می باشد.
 2. قیمت هر جلد کتاب صدوبیست و پنج هزار تومان است.
 3. قیمت ارسال کتاب ها، پنجاه هزار تومان به ازاء کل هر سفارش می باشد.
 4. تمام گزینه های سفارش و پرداخت را تکمیل کنید (نام و نام خانوادگی، شماره تماس و …)
 5. در قسمت توضیحات سفارش و پرداخت حتما نام کتاب درخواستی، میزان سفارش و آدرس دقیق را قید نمایید

سفارش و پرداخت آنلاین

کتاب راهنمای جامع محاسبات دارویی و بالینی


(آدرس کل کتاب های محمدرضا سلطانی زرندی در سایت کتابخانه ملی ایران)

تصویر سایر کتاب های محمدرضا سلطانی زرندی که در حال حاضر، موجودی فروش ندارند:

ایمنی، سلامت شغلی و بهداشت محیط در بیمارستان

 1. ایمنی، سلامت شغلی و بهداشت محیط در بیمارستان

کتاب ارزیابی اقتصادی (درک بهداشت عمومی)

2. ارزیابی اقتصادی، درک بهداشت عمومی

کتاب فرهنگ مدیریت و اقتصاد سلامت

3. فرهنگ مدیریت و اقتصاد سلامت